Piotr Polk

Aktor, Muzyk

Thomas Bodine

Marketing Manager

Oliwia Drobnicka

Architekt wnętrz

Chriss Moore

Finance Manager

James Sherwood

Lead Architect

John Morisson

CEO of Company

Maciej Franta

Architekt

Elina Swan

Company Founder

Klaudia Jurewicz

Dyrektor sprzedaży

Sam Rodman

Marketing Manager